Saturday, December 20, 2008

kidung bali

A. KIDUNG DEWA YADYA
1. PUPUH BREMARA NGISEP SARI
- MOGI TAN KECAKRA BAWA,
TITYANG I KATUNAN SAMI,
NISTA KAYA WAK LAN MANAH,
LANGGENG NGULATI HYANG WIDHI,
SANG SUKSMA MAHA ACINTYA,
NIRBHANA SIWA KASENGGUH,
SINGIDAN RING TAMPAK AKSI.

- SANG HYANG GUMAWE BHUWANA,
IKANG BHUWANA KATRINI,
BHUR BHWAH SWAH INUCAP,
MIWAH SEDAGINGNIA SAMI,
RATU SANE NGAWIWENANG,
BHUWANA ALIT BHUWANA AGUNG,
MANUSA PADA SUBAKTI.

2. PUPUH BREMARA NGISEP SANTUN
- I RATU LANGKUNG PAWIKAN,
RING MANAH SARWA DUMADI,
NE JATI KELAWAN BOYA,
NE CORAH LAN BHAKTI NULUS,
NE PATUT KELAWAN RUSIT.

- APAN PADUKA BHATARA,
NE MULA NODYANING GUMI,
WERUH RING SEKANDAN JAGAT,
SALWIRING NE WUS KELANGKUNG,
MANGKIN MIWAH NE KAWURI.

3. PUPUH ADRI ( NGETISANG TIRTA )
- TIRTA UTAMA LWIR SANDI NERUS,
ICENIN KAULANE,
SANE SANDI MEPASUPATI,
PENYAPSAPAN LARA AGUNG,
SALWIRING LARA KESAPUH,
MOKSA ILANG GELIS PUNAH,
HALA ILANG LETEH DUDUS,
MUNDUR KEGUMI KAHYANGAN,
TIBENIN TIRTA UTAMA.

B. KIDUNG PITRA YADNYA
1. WIRAMA GIRISA
- ATHA SEDENGIRA MANTUK,
SANG SURA LAGA RING AYUN,
TUCAPA HAJI WIRATAN,
KARYASA NANGISI WEKA,
PINAHAJENG IRA LAYOAN,
SANG PUTRA NALA PINIWO,
PADHA LITU HAJENGANWAM,
LWIR KANDARPA PINA TELU.

- BALA UGU DINA MELAH,
MANUJU DINA LAN SASIH,
PAN BERAYUT PANUMAYA,
ASISIG ADYUS AKRAMAS,
SINALINAN WASTRA PETAK,
MAMUSTI MADAYANG BATIS,
SAMPUN PUPUT MAPRAYOGA,
TAN ASUWE NGEMASIN PEJAH.
2. WIRAMA INDRAWANGSA
- MAMWIT NARENDRATMAJA RING TAPOWANA,
MANGANJALI RYARGRANINGINDRA PARWATA,
TAN WISMRETI SANGKANIKANG HAYUN TEKA,
SWABHAWA SANG SAD JANA RAKWA MANGKANA.

3. PUPUH ADRI ( NGENTAS LAYON )
- OMKARA STUTI NGURAKANG SANTUN,
KREPU KENAKANE,
MWANG DUPA DIPA SUMIRIT,
WATEK GANDARWANE PAUM,
KADI TINUDUH DENIA HARUM,
DADYA SINAHURAN PUSPA,
PRESIDA AMORING CUPU,
DADYA LUKAT TANPA MALA,
AMUJI RAHADEN BHIMA.

4. PUPUH ADRI ( NGURUGIN LAYON )
- WIDYADARA PRESAMA TUMURUN,
MAPAGIN ATMANE,
WATEK NAWA SANGA SAMI,
TETABUHANE GUMURUH,
SULING REBAB MWANG CALEMPUNG,
PARERET WARAPSARINE,
GONG GAMBANG ANGALUN-ALUN,
GUNTANG KUMARINCING KARENGWAN,
CURING MUNYA KAKLENTINGAN.
5. PUPUH AJI KEMBANG
( RIKALA NGESENG SAWA )
- SANG ATAPA SAKTI BHAKTI,
ASTITI PURWA SANGKARA,
YAN MATI MAHURIP MALIH,
WISESA SIRENG BHUWANA,
PUTIH TIMUR ABANG WETAN,
RAHINA TATAS APADANG,
TITISNING JAYA KAMANTYAN,
MAPAGEH TA SAMADINIRA.

6. AJI KEMBANG ( NGEREKA SAWA )
- RING PURWA TUNJUNGE PUTIH,
HYANG ISWARA DEWATANIA,
RING PAPUSUHAN PERNAHIRA,
ALINGGIH SIRA KALIHAN,
PANTES TA KEMBANGE PETAK,
RING TEMBE LAMUN DUMADI,
SUKA SUGIH TUR RAHAYU,
DANA PUNIA STITI BHAKTI.

KIDUNG BHUTA YADNYA
1. PUPUH JERUM ( RIKALA MECARU )
- KIDUNG PENGUNDANG RING BHUTA,
BASA LUMBRAH PUPUH JERUM,
BHUTA ASIH WIDHI ASUNG,
CARU PESAJINE REKO,
GENEP SAHA UPACARA,
MANUT WARNA LAWAN UNGGUH,
SEKUL IWAK PADA BINA,
OLAH-OLAHAN SADULUR.

No comments:

Post a Comment

jangan pernah berhenti mencoba selama mencoba itu tidak dilarang alias gratis..........